kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Klein Wierum

Boerderij in de Groninger gemeente Eemsdelta ten noordoosten van Holwierde nabij de Eemsdijk op een wierde; vroeger eigendom van het klooster Wittewierum.


Grotere kaart weergeven

Klein Wierum of Klei Wierum was een gehucht maar heeft nu nog maar één boerderij. Het ligt ten noordoosten van Holwierde, ten noorden van Nansum en ten zuiden van Garbendeweer. De wierde heeft een maximumhoogte (westzijde) van ongeveer 1,37 meter (meting 1984), die afloopt tot circa 1 meter in het oostelijke deel.

Direct ten westen ligt het langgerekte gehucht Uiteinde (met als oostelijkste boerderij Eissingeheem uit 1951), ten zuiden de monumentale boerderij Oldenbosch (1884) en ten noorden een aardgaslocatie.

De wierde dateert uit de late ijzertijd of Romeinse tijd en vormt onderdeel van een rij van wierden die zich uitstrekt van Bierum via Uiteinde naar Klein Wierum.


De kroniek van de norbertijner abdij Bloemhof te Wittewierum vermeldde in 1216 een uithof van deze abdij ergens bij de Eems. Vermoedelijk betrof het hier de uithof die gelegen was in Klein Wierum. Later kwam deze uithof in het bezit van het norbertijner dubbelklooster Porta Sanctae Mariae, dat in Palmar lag, een thans verdwenen gehucht ten noorden van Finsterwolde. Bij de zogeheten Palmzondagvloed van 1446 viel dit klooster ten offer aan de Dollard en werd een jaar later opgeheven. De uithof Klein Wierum, ook wel Claywerum genoemd, verviel toen aan abdij Bloemhof en kwam zo opnieuw in het bezit van deze abdij. Bij de Reductie van Groningen in 1594, toen abdij Bloemhof opgeheven werd, kwam voornoemde uithof in handen van het gewest Stad en LandeTot 1945 stonden drie boerderijen op de wierde, die allen zwaar werden getroffen of afbrandden tijdens de strijd om de Batterie Nansum gedurende de bevrijding van Delfzijl. Sindsdien staat er nog slechts één boerderij (herbouwd tussen 1949 en 1950). De andere boerenerven zijn omgeploegd tot bouwland en liggen direct ten westnoordwesten en ten oostzuidoosten van de bestaande boerderij. De oostelijke verdwenen boerderij stond op de plek van het vroegere voorwerk. De westelijke lag op een aparte wierde. Ten noorden van de weg lag vroeger een dobbe.

Bij boringen in 1986 en 1997 zijn inheems-Romeinse en laatmiddeleeuwse scherven gevonden. Bij het ploegen van het land zijn door een boer kloostermoppen aangetroffen.

Websites:
• https://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_Wierum


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.