kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Klein Maarslag

Klein Maarslag is een gehucht ten zuiden van Mensingeweer in de Groninger gemeente Het Hogeland. Het ligt tussen Warfhuizen, Mensingeweer en Schouwerzijl. Het is bereikbaar via een betonweg vanaf de weg tussen Mensingeweer en Schouwerzijl en via een kleipad vanaf de Abelstokstertil.


Grotere kaart weergeven

Websites:
• https://tonnis.hogelaand.nl/maarslag/
• https://sannemeijeronderweg.nl/verdwenen-dorpen-deel-4-klein-maarslag/
• https://www.dodenakkers.nl/groningen/kleinmaarslag.html

Geschiedenis
Klein Maarslag is waarschijnlijk rond de jaartelling of nog wat later als wierde opgeworpen vanuit de veel grotere wierde Groot Maarslag. De wierde lag op een strategische plek aan de benedenloop van de Hunze. Deze strategische plek verdween na de Sint-Marcellusvloed van 1361 of 1362, toen de zijl van Schilligeham doorbrak en besloten werd om het Reitdiep van zeedijken te voorzien. De noordelijke benedenloop van de Hunze verwerd toen tot een klein riviertje, die plaatselijk de Kromme Raken wordt genoemd. Een oude naam voor het dorp is Marsliar (Munsterse parochielijst van 1475). De naam wordt verklaard uit de Oudfriese woorden 'mar' ("waterloop") en 'slagt' of 'slachte' ("oeverversterking" of "dijk"). Waarschijnlijk kunnen ook de oudere benamingen Marisfliete (945 klooster Fulda, kopie midden 12e eeuw), Marsfliata (1e helft 11e eeuw), Marslete en Marslati (beide eind 11e eeuw) gelijkgesteld worden aan Maarslag (en niet aan de veel later gegraven Maarvliet), waarbij het Oudfriese 'fliet' dan verwijst naar een waterloop in getijdengebied. De 'dijk' (slag) heeft dan in de loop der eeuwen de 'rivier' (fliet) in de naam verdrongen.

Klein Maarslag is in het verleden een volwaardig dorp geweest. Het enige dat resteert van het vroegere dorp is het oude kerkhof. Dit grafveld was wellicht al voor de kerstening in gebruik en lag er blijkens opgravingen in elk geval al voordat er een kerk werd gesticht. Op 26 maart 1584 werd het dorp Maarslag en haar kerk door Staatse troepen uit Friesland in brand gestoken uit wraak voor een strooptocht door troepen van Francisco Verdugo. De wierde van Klein Maarslag werd in de 19e of 20e eeuw voor het grootste deel afgegraven. Het resterende deel steekt tot ongeveer 1,8 meter uit boven de omgeving.

Ten oosten van de wierde staan tegenwoordig alleen een huis en een boerderij. In de 19e eeuw stonden er nog 6 huizen. Deze huizen zijn allemaal afgebroken tussen 1850 en 1930.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.