kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Klein Cremersgasthuis

Gasthuis, tegenwoordig gelegen aan de Grote Leliestraat, voorheen aan de Pausgang te Groningen. Drie kamers aan de Pausgang werden in 1713 door Lutgerien Hindriks nagelaten aan een willekeurig goed doel. Willem Cornelis Cremers en zijn vrouw Johanna Cornelia Pathuis kregen de kamers in hun bezit en stichtten het Klein Cremersgasthuis.

Pas in 1864 werd een reglement voor het huis vastgesteld, en Art. 2 luidde: drie rooms katholieke benoodigde vrouwen ongehuwd of weduwe zullen vrije woning en onderstand genieten.”

In 1867 lieten de nakomelingen van W.C. Cremers het gasthuis pas inschrijven in het register der Resolutiën van Burgemeester en Wethouders der gemeente Groningen; daarom wordt 1867 als stichtingsjaar aangehouden. Het bestuur werd gevormd door de pastoor van de Martinus, voorzitter, en twee leken, afstammelingen.

In 1922 liet het bestuur van het Liefdesgesticht zijn oog vallen op het pand aan de Pausgang en kocht voor de bewoners van het Klein Cremersgasthuis drie huizen aan de Grote Leliestraat.
Het gasthuis is nog steeds gevestigd aan de Grote Leliestraat 25 en 27. Het derde huis is verdwenen. Nu wonen er voornamelijk studenten.

Websites:
• https://martinus-cremersstichting.nl/geschiedenis/klein-cremersgasthuis/

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.