kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Klagte der Groninger maagd

Klagte der Groninger Maagd, over het omgevallene den 29sten Augustus 1748. Pamflet op rijm, verscheen tijdens de 'oranjerevolutie' van 1748-1749. Het protesteerde tegen al te rigoureuze hervormingen. Het schotschrift werd in de patriottentijd opnieuw uitgegeven, vermoedelijk in 1782.

Lit: J.E. Heeres, 'Stad en Lande tijdens het erfstadhouderschap van Willem IV', BVGO derde reeks dl. 4 (1888). 252-344

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.