kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 05-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Klaas Bolt

Klaas Roelof Bolt, (Appingedam 1927 - Overveen 1990). Organist, o.a. van de Bavo Kerk te Haarlem, componist en orgeladviseur.

Bolt was leerling van Johan van Meurs. Hij was eerst organist te Appingedam, vanaf 1945/46 te Noordlaren (hervormde kerk) en ten slotte van 1953 tot zijn dood te Haarlem (Grote of St-Bavokerk, als kerkelijk organist). Hij was een zeer bekwaam improvisator en won in 1956 en 1957 het Internationaal Orgel improvisatieconcours te Haarlem. Hij genoot ook grote bekendheid als adviseur bij vele restauraties van historische orgels (waaronder een groot aantal in Groningen) onder auspiciën van de Synodale Orgelcommissie der Nederlandse Hervormde Kerk en/of van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Zijn orgelspel werd vastgelegd op grammofoonplaten en cd's, waaronder ook gespeeld op instrumenten in Groningen (o.a. Krewerd, Farmsum, Noordbroek en Groningen, Der Aa-kerk).

Biografie
Zijn vader was zowel onderwijzer als koordirigent en kerkorganist. Daardoor was Klaas Bolt voorbestemd voor het onderwijs (hij bezocht korte tijd de kweekschool), maar kwam hij ook al vroeg in aanraking met de muziek. Hij werd leerling van Johan van Meurs op het Arp Schnitgerorgel in de Der Aa-kerk in Groningen. In 1946 werd hij organist van de Bartholomeüskerk in Noordlaren en assistent-organist van de Martinikerk in Groningen. Vervolgens studeerde hij in Utrecht aan het Conservatorium, waar zijn uitzonderlijke begaafdheid voor improvisatie bleek.

In 1952 werd hij vaste bespeler van het wereldberoemde Christiaan Müller-orgel in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem, met het oog op kerkdiensten. Hij 'deelde' dit instrument met de stadsorganisten Piet Kee en Albert de Klerk. Daarnaast nam hij aanvullende lessen in improvisatie bij Cor Kee, de vader van Piet Kee. Bij het Haarlemse Internationaal Orgelimprovisatie Concours werd hij, zowel in 1956 als in 1957, de winnaar.

Naast zijn vaste aanstelling in Haarlem trad Klaas Bolt ook vaak op als concertorganist in binnen- en buitenland en was hij zeer actief als docent aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Ook gaf hij improvisatiecursussen in de Verenigde Staten. Tot zijn studenten behoorde Masaaki Suzuki.

Klaas Bolt was niet alleen organist, maar nog meer kerkmusicus die zijn spel uitdrukkelijk in dienst stelde van de protestantse gemeentezang. Daartoe had hij in Haarlem een cantorij opgericht. Het was zijn opvatting dat het orgel zich moet richten naar zowel de gemeentezang als naar het koor, in plaats van dat de zang zich laat leiden door het orgel. Daarom keerde hij zich fel tegen de musicologisch gemotiveerde tendens bij dirigenten en organisten om hoge tempi te kiezen.

Als orgelkundige beschikte hij over grote kennis van de bouw en geschiedenis van het instrument. Hij trad ongeveer 200 keer op als adviseur bij orgelrestauratie- en orgelnieuwbouwprojecten in het hele land. Het laatste instrument waarvan hij de restauratie begeleidde, was het Schnitger-orgel in de Groninger Der Aa-kerk waarop hij het vak had geleerd.

Bolt heeft een beperkt aantal composities (vooral variatiewerken) op zijn naam staan. Transcripties van geregistreerde orgelimprovisaties verschenen postuum in druk.

Websites:
www.klaasbolt.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.