kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

kistenmaker

Ambachtsman die kisten en ander schrijnmakerswerk (schrijnwerk is fijn timmerwerk) vervaardigt. Een kistenmaker is de ontwerper van kansels, orgelkassen en herenbanken, en werkt vaak samen met een orgelbouwer en beeldsnijder.

Bekende kistenmakers uit de stad Groningen zijn: Goosen Groenwold (gest. 1680), Allert Meijer (1654-1723), Jan Bitter (1698-1747), Jan Dieters Brugma (gest. 1781) en Arnoldus Comelis Cramwinkel (1803-1861). De namen van kistenmakers als Mr. Augustijn (eerste kwart 17de eeuw), Douwe Simons (tweede kwart 17de eeuw), Mencke Mollaan (eerste helft 18de eeuw), Harmannus van der Veen (tweede helft 19de eeuw) komen eveneens voor in de kerkarchieven.
Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.