kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 15-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

kindelbier

kinderbier, kindelbier, kraammaal, bier op kraamvisite geschonken.

De kindelbieren bestaan in het geven eener krintewegge of plasse aan de kraamvrouw, van een gulden tot een daalder. 't Is niet zelden 't geval, dat er wel twintig naar de kraamkamer worden gebracht. Men noemt dit aanspreken of kraamschulden. Later, als de moeder hersteld is, worden alle geefsters op 't kindelbier genoodigd.

In Westerwolde (Groningen) is kindelbijr = kraamvisite. Volgens Weil. (in Groningen) is kindelbijr = doopmaal.

Drentsch kindelbier, kinderbier = kraammaal. Hoogduitsch Kindelbier, Kindelmahl = doopmaal.

Vgl.: kluchtbier, alsook: drinkeldobbe, en: troostelbier, troostelwijn, oudtijds = begrafenismaal.

kinderbier , kindelbier , kinderbier, kraambier, kraammaol , het , (dva, wm). Ook kinderbier, kraambier (dva), kraammaol (vs) = doopmaal, kraammaal

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.