kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 25-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kielhuis

Het Kielhuis was vroeger boerderij, café en tolhek. Het 'Kielhuis' heet naar de of kijl, het driehoekig stuk land, waar het op staat. In 1980 is het Kielhuis afgebroken.
Aan de oostzijde van het kielhuis was een maar, dat langs de Hooilaan en de weg naar het leger liep.

In de Pastoorsweg, die ook wel Hereweg werd genoemd lag een afneembare brug over het maar, die kijltil of kieltil genoemd werd. Omstreeks 1804 is het maar gedempt.

Voor 1910, toen de trein nog niet reed van Noordbroek naar Nieuwolda, was het een druk café. Er gingen vele voetgangers langs van Noordbroek naar 't Waar of van Siddeburen en Wagenborgen over de Hooilaan en de Oude dijk naar Krommerakken en Meeden. Ook was het een stopplaats voor de diligence van Groningen naar Winschoten, die over de Pastorieweg ging. De omnibussen van Antema legden daar ook altijd aan. De paarden werden daar gevoerd en de reizigers konden wat gebruiken.

Het Kielhuis is ook vele jaren tolhuis geweest. De bewoner pachtte het recht van de gemeente. Het tolgeld bedroeg voor een paard of koe een stuiver, voor een schaap of varken een cent. Deze tol heeft bestaan tot 1902. toen schafte de gemeente haar tollen af.

Vanwege de bovengenoemde kiel waar het huis op stond heeft een zekere Pieter Alberts, die er in 1772 woonde, de achternaam Kiel aangenomen. Na hem hebben er enige geslachten Kiel gewoond. M. Oosting, gehuwd met Martje Kiel, kwam er in 1887 op.

In de nok van de schuur zag men nog een uilebord met twee gaten. Men lokt de uilen graag omdat het goede muizenvangers zijn.

Bij 't Waar bevond zich een molen, die blijkbaar het centrum was van een kleine nederzetting. Deze molen wordt weliswaar in 1598 voor het eerst genoemd, maar de Rechtewal (al aanwezig in 1554) volgt hier een kaarsrecht tracé vanaf het Kielhuis tot aan de plek waar de molen stond. De plek waarop later het Kielhuis werd gebouwd, vormde op zijn beurt de hoek van een oude dijk. Hier lag een zestiende-eeuwse strekdam ('t olde Hoofd), waarvan een aantal kloosterstenen zijn teruggevonden. - (https://ottoknot.home.xs4all.nl/dollard/Dollard09.html

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.