kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 11-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

kerkordening

Reglement op het bestuur van de Hervormde Kerk. In 1816 kreeg de Hervormde Kerk van koning Willem I een nationale regeling in het Algemeen Reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Deze regeling heeft, met tussentijdse wijzigingen, gegolden tot de nieuwe kerkorde van 1951.

Na de Reductie werd in de stad Groningen een eerste kerkordening ingevoerd in 1594, de Ommelanden volgden in 1595.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.