kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 09-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

kastelein

1. een herbergier; 2 burggraaf of rentmeester, de plaatsvervanger van een kasteelheer; 3. kastelein (Vlaanderen), een vorstelijk ambtenaar aan het hoofd van een kasselrij in de graafschappen Vlaanderen of Henegouwen; 4. (Groningen) in de Middeleeuwen vertegenwoordiger van de stad in de 'buitengewesten', belast met verdediging, rechtspraak en het toezicht op de dijken.

Groningen

1. In Termunten (1440)/Oterdum/Winschoten en was verbonden aan de Pekelborg; kan beschouwd worden als voorloper van het drostambt van de Oldambten.

2. In Westerlauwers Friesland tijdens de Groninger overheersing: in Kollum/Oostbroeksterland, Dokkum en Leeuwarden. In 1487 werd ook gesproken over een kastelein in Smallingerland, die echter nooit benoemd is.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.