kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 25-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

kanaal De Groeve

1. Kanaal De Groeve loopt van het Schildmeer naar Appingedam. 2. Gehucht De Groeve ligt ten noordwesten van Zeerijp.


Grotere kaart weergeven

1. De Groeve, vroeger ook Schildgroeve of Damstermaar, is een kanaal van het Schildmeer naar Appingedam. Het wordt doorsneden door het Eemskanaal. Het was de oude afwatering van Duurswold voordat het Afwateringskanaal van Duurswold van het meer naar Farmsum was gegraven.

De Groeve is mogelijk kort na 1300 aangelegd om de afwatering van het Schildmeer naar het Damsterdiep te vergemakkelijken. Men doorkruiste daarmee de loop van een oudere waterloop die later bekend stond als Bolhamstersloot of Olde Maar. De bocht in De Groeve volgt vermoedelijk een meander van het Olde Maar.

Door de aanleg van het Eemskanaal (1866 - 1876) is het gedeelte tussen dit kanaal en het Damsterdiep voor de afwatering overbodig geworden. Dit gedeelte van De Groeve was vanaf toen enkel nog van belang voor de scheepvaart. Het Afwateringskanaal van Duurswold, dat in 1871 gereed kwam nam de rest van de afwatering van Duurswold over.

Het zuidelijke gedeelte, gelegen binnen het waterschap Hunze en Aa's heeft de naam De Groeve gehouden. Het noordelijke heet De Groeve-Noord en ligt in het waterschap Noorderzijlvest.

2. Gehucht ten noordwesten van Zeerijp in Groningen. Oorspronkelijk De Grou, later De Grouwe en uiteindelijk De Groeve. (Grou is aangewassen land.) Het ligt tussen Garsthuizen en Zeerijp. Het gehucht ligt tegen de oude dijk langs de Fivel, het is dus aangewassen land in de Fivelboezem. In het streekje stond vroeger de borg Juckema.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.