kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 24-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

kalenden

Broederschap der kalenden te Groningen, benaming voor de zowel in Noord-Duitsland als in Nederland vooral gedurende de late middeleeuwen voorkomende genootschappen of broederschappen van geestelijken en leken waarvan de bijeenkomsten als voornaamste doel hadden te bidden voor het zieleheil van gestorven leden of hun naasten. Deze bijeenkomsten vonden gewoonlijk plaats op de eerste dag van de maand, de Kalendae. Andere bezigheden waren het vieren van de mis en armoedebestrijding.

Aan het hoofd van een genootschap van kalendebroeders stond vaak een geestelijke, wat, samen met de goedkeuring of zelfs begunstiging die soms verleend werd door lokale bisschoppen, duidelijk de erkenning door de kerkelijke hiërarchie aangeeft. Dit is opvallend omdat de leden van genootschappen niet alleen uit diverse rangen en standen afkomstig konden zijn, maar zelfs van beide geslachten, terwijl de vroegst bekende genootschappen dateren uit de tijd dat de Kerk repressie tegen de begijnen propageerde.

Groningen kende kalendebroederschappen in de stad Groningen (1318), Usquert (1477), Baflo (1481) en de Marne (1563). De statuten van de Groninger kalendebroederschap met ledenlijsten en een overzicht van de inkomsten zijn bewaard gebleven; zij hielden jaarlijks een gezamenlijke maaltijd. De leden konden geestelijken en leken zijn, de laatsten van beide seksen. Voor de leden werd bij hun overlijden een memoriedienst gehouden.Websites:
• www.archieven.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.