kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 22-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jupiter van Ezinge

Bij het afgraven van de dorpswierde van Ezinge werd in 1922 een ca. 17 cm groot bronzen beeldje gevonden. Dit beeldje stelt de Romeinse oppergod Jupiter voor, afgebeeld met een lauwerkrans op het hoofd en een bliksemschicht in de hand. De linkerhand heeft waarschijnlijk een scepter omsloten die niet bewaard bleef. Dit bronzen beeldje is gevonden in Ezinge. Dit duidt op handelscontacten van de wierdebewoners met de Romeinen of op een souvenir van een reis naar Romeins gebied.

De bezittingen van de inwoners van de wierden zijn teruggevonden in hun voormalige leefomgeving, maar ook in graven als persoonlijke grafgiften. Veel van de dagelijkse benodigdheden zullen ze zelf hebben vervaardigd, zoals kammen of onderdelen van kleding. Andere voorwerpen kwamen van ver, zoals glaswerk, bronzen mantelspelden of beeldjes van brons.

Hoewel de Romeinen vermoedelijk nooit tot in Noord-Groningen zijn doorgedrongen, dreven de bewoners van de wierden handel met de bewoners van de nabijgelegen zandgronden en hadden zij contacten op grotere afstand. Zelfs tot in het Romeinse Rijk. Zo kan het dat een bronzen beeldje (ca. tweede/derde eeuw na Chr.) van de Romeinse oppergod Jupiter is gevonden in Noord-Groningen

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.