kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 21-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Juffer Margaretha Gasthuis

Het Juffer Margarethagasthuis is een gasthuis in de Haddingestraat in de stad Groningen. Het hofje dateert uit 1858 en is vernoemd naar Margaretha Muller, een dochter van een van de rentmeesters van de Lutherse kerk.


Grotere kaart weergeven

Het Juffer Margaretha Gasthuis werd opgericht als gasthuis voor hulpbehoevenden van de Lutherse gemeenschap in Groningen. In 1672 kregen de Lutheranen toestemming een eigen kerkgebouw te stichten. Daarbij kregen ze ook de verantwoordelijkheid voor de zorg van hun eigen hulpbehoevenden. Het gasthuis is herkenbaar aan het eclectische voorgebouw met de zwaan in de topgevel.

De Evangelisch Lutherse Gemeente ontving in 1846 een anonieme schenking van 1000 gulden, op voorwaarde dat zij dit bedrag zou verdubbelen om tot de oprichting van een gasthuis te komen. Dit deed ze, maar pas in 1856 was het gasthuisfonds groot genoeg (het extra kapitaal was afkomstig uit de collectebus). De anonieme schenker beloofde toen nogmaals 2500 gulden als de kerk bereid was het pand tussen weeshuis en kerk in de Haddingestraat af te staan voor het op te richten gasthuis; verder nam hij nog kosten voor verbouwing en inrichting voor zijn rekening. Het gasthuisreglement werd op 7 mei 1858 bekrachtigd. De anonieme weldoener was inmiddels bekend geworden: het was J.H. Muller (gest. 1857), naar wiens op jeugdige leeftijd overleden dochter het huis en de stichting werden genoemd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.