kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Johannes de Doperaltaar

Het oudst bekende altaar in de in de dertiende eeuw gebouwde Sint-Maartenskerk (Martinikerk) in Groningen, fungeerde als object voor bedevaarten. Sinds 1220 lag het daar al. Caesarius van Heisterbach vermeldde al dat de arm van Johannes de Doper naar Groningen gebracht werd door een koopman en daar op kosten van de burgerij in een kostbare reliekhouder werd gevat.

Het stadsbestuur heeft op de begeving van dit altaar grote invloed uitgeoefend en het in de 15de eeuw gebruikt als een prebende voor de juridische adviseurs van de stad: Tutekin, Radinc, Buning, Stoter en Vriese (Bursa Laurentia).

De reliek werd voor het stadsbestuur en de rijke burgerij een symbool van hun macht: zij waren de officiële bezitters van de arm, en niet de kerk. De stad profiteerde enorm van de arm van Johannes de Doper. Maar omstreeks 1588 verdween de reliek van Johannes de Doper op mysterieuze wijze en is nooit meer teruggevonden.

Lit: F.J. Bakker, 'Groningen' in: P.J. Margry en C.M.A. Caspers (red.), Bedevaartplaatsen in Nederland I, Noord-en Midden-Nederland (Hilversum 1997) 386-388.

Websites:
• https://sannemeijeronderweg.nl/pepergasthuis/

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.