kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 08-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Johannes Borchhardt

Johannes Borchhardt was een klokkengieter uit Noord-Duitsland. Sedert 1732 gevestigd in Groningen en vanaf 1758 als admiraliteitsgieter in Enkhuizen. In die periode goot hij een klok voor de kerk van Roden (1746) en twee voor de kerk van Diever (1764).

In 1768 goot hij een klok voor de hervormde kerk in Assen, die toen in de vroegere abdijkerk was gevestigd.Borchhardt goot één beiaard (voor Sneek, 1770; in 1930 vervangen). Hij vervaardigde vele luidklokken, waarvan er achttien voor plaatsen in de provincie Groningen bestemd waren. Van de weinige klokken van hem die bewaard zijn gebleven, zijn te noemen die in Oldehove (1734, nu in het Klokkengietersmuseum te Heiligerlee), Groningen (1764 Martinitoren, het zogeheten Ruimstraatsklokje), Winschoten (1773) en Nuis (1777). Borchhardt werkte ook als geelgieter (o.a. voor de kansel te Zuidbroek) en als gieter van sluisonderdelen voor het Schaphalsterzijl. Zijn zoon Johannes zette in 1761 de gieterij van O.B. Fraterma in Emden voort.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.