kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Johannes Acronius

Johannes Acronius, (Grimersum, Oost-Friesland 1565 - Haarlem 1627), studeerde theologie in Neustadt (1582) en was gereformeerd predikant in Eilsum (1584), Groningen (1601), Wezel (1611) en Deventer (1614), vervolgens hoogleraar in Franeker (1617) en ten slotte predikant in Haarlem (1619-1627).

Acronius was een vriend van Ubbo Emmius. Hij schreef in zijn Groninger periode een pamflet in het Nedersaksisch tegen de doopsgezinden, waarin hij het optreden van de 'Erbar Rhadt der Stadt Groningen jegens der Wederdoper' verdedigde. Hij was verschillende malen preses van de provinciale synode.

Bekendheid kreeg Acronius door zijn ontwerp voor het beroepen van predikanten, dat in 1604 in druk verscheen onder de titel Erinneringe van de beropinge der Prediger. Daarin keert hij zich tegen het patronaatsrecht (het collatierecht), door hem beschreven als een werk van de Babylonische hoer, en komt hij op voor de zelfstandigheid van de lokale gemeente van Christus. Het werk is opgedragen aan stadhouder Willem Lodewijk, wiens adviseur hij was bij de organisatie van de Gereformeerde Kerk in Drenthe.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.