kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 19-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Johan Willem Friso

Johan Willem Friso (Dessau 1687 - Strijensas 1711) was vorst van Nassau-Dietz (1696-1711, vanaf 1702 Nassau-Oranje), prins van Oranje (1702-1711) en stadhouder van Friesland (1707-1711) en Groningen (1708-1711). Friso stamde in de mannelijke lijn af van Jan van Nassau en via de vrouwelijke van Willem van Oranje. Via hem loopt de lijn naar het huidige huis van Oranje. Hij was erfgenaam van stadhouder-koning Willem III en vader van de latere stadhouder Willem IV.

In 1709 speelde Friso in de oorlogen tegen de Zonnekoning als generaal van de infanterie een omstreden rol bij Malplaquet, een veldslag die in omvang groter was dan bijvoorbeeld die van Waterloo.

Op 14 juli 1711 verdronk Johan Willem Friso van Nassau-Dietz op slechts vierentwintigjarige leeftijd bij de Moerdijk tijdens het oversteken van het Hollands Diep.

Prins van Oranje-Nassau, graaf van Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buren, Leerdam en Meurs, stadhouder van Friesland en Groningen (1708-11): zoon van Hendrik Casimir II. Volgde 1696 zijn vader op; stond tot 1708 onder regentschap van zijn moeder Henriƫtte Amalia van Anhalt-Dessau. In 1702 benoemde stadhouder Willem III hem tot universeel erfgenaam en opvolger, maar de gewesten stoorden zich daar niet aan. Vocht sinds 1703 mee in de Spaanse Successieoorlog en onderscheidde zich bij Oudenaarde, Malplaquet en Douai.

Na de dood van zijn vader werd hij voorwaardelijk benoemd tot stadhouder. Bij zijn eedaflegging (1708) speelde de tegenstelling tussen de stad en de Ommelanden weer op. Een deel van de Ommelanders zat hem dwars.

Huwde 1709 Maria Louise van Hessen-Kassel (Marijke Meu). Op reis naar 's-Gravenhage in verband met zijn erfenis, die hem betwist werd o.a. door de koning van Pruisen en de graven van Nassau-Siegen, verdronk hij bij het oversteken van het Hollands Diep.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.