kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 10-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Johan van Delden

Johannes (Johan) van Delden (Beerta 19 april 1919 - Appingedam 21 juli 2006) was Neerlandicus, rector, dichter, essayist, leerboekenschrijver, bloemlezer en letterkundige. Maakte naam als gezaghebbend criticus, ook van regionale schrijvers en dichters.

Johan van Delden groeide op in Beerta. Als kind woonde hij in dezelfde straat als Bert Schierbeek. De twee dichters in de knop waren speelkameraadjes.

In 1937 kwam hij via via het Winschoter scholierentijdschrift De Plomp in contact met A. Marja. Aanvankelijk functioneerde Marja als zijn mentor, na 1947 verwaterde de vriendschap. Via Marja raakte hij bevriend met Koos Schuur.

Hij was rector van de rijksscholengemeenschap in Appingedam en docent aan de lerarenopleiding technisch beroepsonderwijs in Groningen.

Auteur van tal van uitgaven voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast verschenen verschillende literaire publicaties van zijn hand: Dit is geluk… (gedichten), Het derde land (een bloemlezing van religieuze poëzie), De tale Kanaäns (een verhandeling en lexicon), Liefkensstraat 66 (herinneringen aan A. Marja), Schaduwen op graniet (over de poëzie van Jan *Kooistra) en Wisselend bewolkt (gedichten).

Hij was o.m. een bekende van Bert Schierbeek en A. Marja en publiceerde in o.a. De Gids en De Gemeenschap. Naast diverse dichtbundels verscheen onder meer De tale Kanaäns (1982). De laatste jaren schreef hij veel in "Schoon Schip".

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.