kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jipsinghuzen

Jipsinghuizen (Gronings: Jipsenhoezen) is een buurtschap in de gemeente Westerwolde in de provincie Groningen, ongeveer drie kilometer ten noorden van Sellingen aan de Ruiten-Aa. Samen met het nabijgelegen gehucht Plaggenborg wonen er zo'n 160 inwoners. Jipsinghuizen is een van de oude boermarken van het kerspel Vlagtwedde. Bij de Slag van Jipsinghuizen werd Bernhard van Galen in 1665 door de Groninger troepen op de vlucht gejaagd.


Grotere kaart weergeven

Ten westen ervan ligt het Jipsinghuizerveld, sinds 1930 ontgonnen in werkverschaffing. Te midden daarvan een halve ha berkenbos met groeiplaats van de zevenster en de Zweedse kornoelje; eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten.

Verder werd te Jipsinghuizen in 1939 een groot urnenveld blootgelegd. In de streek liggen enkele monumentale Westerwoldse boerderijen.

In de 17de eeuw Iipsinghuijsen; later Jipsinghuisen, wat nederzetting van het geslacht Jipsing betekent.

Slag bij Jipsinghuizen

Op 26 september 1665 vond in en nabij Jipsinghuizen een veldslag plaats tussen troepen van de Munsterse prinsbisschop Christoph Bernhard van Galen en de Gardetroepen van Groningen & Ommelanden. De slag werd door de Groningers gewonnen en betekende een belangrijk keerpunt in de Eerste Munsterse Oorlog (1665-1665). De slag, door Lieuwe van Aitzema in zijn Saken van Staet en Oorlog (1668) omschreven als een 'geluckige rencontre', voorkwam een verrassingsaanval op de stad Groningen, waar men op dat moment niet was voorbereid op een vijandelijke aanval. De gesneuvelden liggen begraven op het Bisschopskerkhof.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.