kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 01-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jean Jacques Bange

Jean Jacques Bange, (Amsterdam 1785 - Sappemeer 1859), hulpprediker in Amsterdam en luthers predikant in Wildervank (1814), Delft (1817) en Sappemeer (1819-1851, emeritaat), is in Groningen vooral bekend geworden om zijn strijd tegen het dragen van oorijzers, eerst met zijn geschrift Het vaarwel aan de Oorijzers (1856) en vervolgens met zijn aandeel in de daaropvolgende pennenstrijd tussen voor- en tegenstanders.

Studeerde theologie in Amsterdam en Göttingen.

Bange schreef verschillende stichtelijke werken, onder andere Hebben de zielen der afgestorvenen kennis van, en werking op onze, na hunnen dood voorgevallen omstandigheden? (1819) en Het boek der natuur, opengeslagen
voor alle vereerders van God en Godsdienst (1839). Hij vertaalde ook 'sichtwerken' uit het Duits.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.