kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 01-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jean Barbeyrac

Jean Barbeyrac, (Béziers 1674 - Groningen 1744), rechtsgeleerde, hoogleraar publiek en privaat recht, heeft veel bijgedragen aan het vertalen, ordenen en becommentariëren van natuurrechtelijke teksten uit de 17de en 18de eeuw. Hij behoorde tot de voorhoede van de Verlichting.

Hij studeerde theologie aan de hogeschool te Lausanne, in Genève en Frankfort a.d.O, werd leraar in het Frans aan
het gymnasium der uitgeweken hugenoten in Berlijn en bekwaamde zich daar door zelfstudie in het natuur- en volkenrecht. Hij verwierf Europese faam met zijn becommentarieerde Franse vertaling van S. von Pufendorfs werk over het natuur- en volkenrecht alsook met zijn vertaling van Hugo de Groots werk Over het recht van oorlog en vrede, die vijf keren is herdrukt.

In 1711 werd hij hoogleraar te Lausanne in de rechten en geschiedenis. Een poging van de calvinisten een godsdienstig conflict op de theologische faculteit te beslechten door de hoogleraren een formulier van instemming voor te leggen, deed hem Lausanne verlaten.

Toen de universiteit te Groningen hem als opvolger wenste van de jurist Pagenstecher achtte hij het bezit van de doctorstitel gewenst. Die werd hem op 25 mei 1717 honoris causa verleend in Basel. Op 23 september daarna hield hij zijn intreerede te Groningen. Hij zou er 23 jaren hoogleraar zijn.

Van zijn werk, geschreven in de Franse taal, zijn 22 titels bekend. Een deel van zijn boek over de moraal van de protestantse kerkvaders, dat handelt over verdraagzaamheid, is in het Nederlands vertaald (1734). Ook heeft
hij geannoteerde vertalingen bezorgd van werk van de Nederlandse juristen C. van Bijnckershoek (1673-1743), bekend om zijn volkenrechtelijke denkbeelden, en G. Noodt (1647-1725), die evenals hij behoorde tot de voorhoede van de Verlichting.

Door zijn roem kreeg de Groninger rechtenfaculteit een vermaardheid, die studenten uit binnen- en buitenland aantrok. Hij toonde zich een voorstander van verdraagzaamheid en ontwikkelde liberale denkbeelden. Hij hoort tot de Franse voorlopers van staatkundige en godsdienstige verdraagzaamheid en heeft tot de verbreiding van deze opvattingen vanuit Groningen in belangrijke mate bijgedragen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.