kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 01-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Rudolf van Eerde

Jan Rudolf van Eerde (Ten Boer 1774 - Groningen 1835) was hoogleraar aan de Universiteit van Groningen.

Van Eerde werd in 1774 geboren als zoon van ds. Egbertus van Eerde en Margaretha Tideman. Hij groeide op in de stad Groningen en studeerde daar rechten aan de hogeschool. In 1795 promoveerde hij op stellingen tot doctor in de beide rechten. Op 17 augustus 1794 werd Van Eerde aangesteld als conrector van het gymnasium te Groningen. Van 1801 tot 1816 was hij lid van de departementale commissie voor onderwijs. In 1806 werd Van Eerde benoemd tot hoogleraar geschiedenis in Groningen. Hij vervulde vanaf 1815 tevens de functie van bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Groningen.

Van Eerde trouwde te Groningen op 1 februari 1796 met Ella Catharina van Bolhuis (1774-1864), dochter van ds. Lambertus van Bolhuis.

Hij bevorderde het Lager Onderwijs en schreef zelf De Kindervriend, een schoolleesboekje. Van 1788-1808 was hij de ijverige directeur van het Doofstommeninstituut.

Van hem ook een Leven van Franklin.

Hij was met Wester en Guyot in 1803 schoolopziener geworden.

Hij gaf ook Des Landes Seendbrief of het Seendrechte uit.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.