kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 11-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Nico Homan van der Heide

Jan Nico Homan van der Heide (Soebang 1926 - 2021) was hoogleraar thoraxchirurgie aan de Rijksuniversiteit Groningen en kreeg bekendheid als de uitvinder van de pacemaker.

Werd onder L.D. Eerland opgeleid tot thoraxchirurg. Met anaesthesist J.C. Dorlas experimenteerde hij met een hart-longmachine. Onder supervisie van Eerland ondernam hij de eerste openhartoperatie in Nederland (1957). In 1965 werd hij de eerste hoogleraar thoraxchirurgie in Groningen.

Hij leidde een team van specialisten op, waaronder Ch. Wildevuur (experimentele chirurgie) en A. Eigelaar (kinderthoraxchirurgie). In 1987 werd een aparte afdeling Thoraxchirurgie gecreƫerd. Hij stond met zijn team aan de basis van de ontwikkeling van het Academisch Ziekenhuis als transplantatiecentrum.

Levensloop
Homan van der Heide werd geboren op in Soebang op Java, een klein dorpje op ca. 100 km ten zuidoosten van Batavia (nu Jakarta). Homan van der Heide ging geneeskunde studeren in Utrecht, waar hij in februari 1954 afstudeerde.

In 1953 ging Homan van der Heide een jaar vrijwillig werken in Groningen bij professor Leendert Eerland voordat hij met zijn opleiding ging beginnen. In datzelfde jaar zag Homan van der Heide voor het eerst een prototype van een hart-longmachine. Hij zag echter dat dit apparaat niet ging werken en daarom ontwierp hij zelf een alternatief en bekostigde dat apparaat met geld van zijn vader.

Op 8 mei 1957 werd voor het eerst succesvol een hart-longmachine gebruikt bij een operatie in het toenmalige Algemeen Provinciaal Stads en Academisch Ziekenhuis, het huidige UMCG, in Groningen. Daarmee waren Eerland en Homan van der Heide de eerste artsen op het vasteland van Europa om een open hartoperatie uit te voeren.[4] Jaarlijks worden in Nederland zo'n 15000 operaties uitgevoerd met behulp van de hart-longmachine.[5] Behalve de hart-longmachine ontwikkelde en implanteerde Homan van der Heide ook de eerste pacemakers.

Tijdens zijn loopbaan leidde Homan van der Heide 24 chirurgen op. Op 1 januari 1990 ging Homan van der Heide met pensioen. Voor zijn vindingen heeft Homan van der Heide nooit patenten aangevraagd. Voor zijn werk kreeg hij verschillende onderscheidingen waaronder een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Homan van der Heide is 94 jaar geworden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.