kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 05-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Lubberts Langeweerd

Jan Lubberts Langeweerd, zilver- en goudsmid, te Groningen, was afteekenaar en in 't koper snijder van een grooten platten grond der stad Groningen, in 4 bladen folio, omstreeks het midden der zeventiende eeuw ontworpen door Egbert Haubois.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.