kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 24-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Kok

Jan Kok (1871 te Rommelskerken/Noordbroeksterhamrik (gem. Noordbroek) - 1954 Veendam) was van 1891-1904 onderwijzer bij het lager onderwijs en het uitgebreid lager onderwijs (u.l.o.) te Wildervank, van 1904-1936 directeur van de Rijkslandbouwwinterschool te Veendam. Tevens was hij van 1912-1936 Rijkslandbouwconsulent voor Zuid-Groningen. De Rijkslandbouwwinterschool werd in 1954 naar hem genoemd.

Hij volgde een opleiding tot onderwijzer aan de Rijksnormaalschool te Sappemeer van 1886-1890. Hij behaalde onderwijsbevoegdheden voor onderwijzer (1890), hoofdonderwijzer (1894), landbouwkunde (1895) en tuinbouwkunde (1901).

Hij had vele nevenfuncties: hoofd van de landbouwwintercursus te Wildervank (1895-1904), leraar aan de school voor Landbouw en Nijverheid te Veendam (1896-1901), hoofd van de tuinbouwcursus te Zuidbroek (1901-1905); redacteur van de Landbouwcourant van de Veenkoloniale Boerenbond (1903-1939); voorzitter van de Vertrouwenscommissie der Aardappelmeelfabrieken (1912-1936) en lid van het dagelijks bestuur der Ontginningsmaatschappij van de Verenigde Groninger Gemeenten (1932-1939).

Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan betreffende zijn vakgebied.

Hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (1938) en was erelid van een aantal landbouwverenigingen, de Veenkoloniale Boerenbond en de Nederlandse Vereniging van Land- en Tuinbouwonderwijzers.

Hij overleed op 2 september 1954 en werd begraven te Veendam.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.