kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Keuning

Jan Keuning (Ee 1850 - Groningen 1926) was onderwijzer, schrijver en journalist.

Keuning was een zoon van de timmerman Hendrik Pieters Keuning en Elisabeth Jans Slagman uit Ternaard. Hij was gehuwd met Elisabeth Wormser, dochter van de kantoorbediende Hendrik Wormser en Magdalena Arends uit Hellendoorn.

Vestigde zich in 1874 na het hulponderwijzerschap in Nijverdal (1870-1874) als hoofdonderwijzer in Nieuwe Pekela als opvolger van de hoofdonderwijzer K. Nieboer.

Hij beperkte zich hier niet enkel tot het geven van onderwijs, maar richtte ook een zangvereniging op en vertaalde liederen en kinderboeken uit het Engels. Keuning behoorde later tot de middenstand.

In 1884 verliet hij Nieuwe Pekela, maar na een kortstondig verblijf in Gerkesklooster en Langerak keerde hij weer terug in Groningerland en werd hoofd van de christelijk gereformeerde school te Spijk.

In die tijd schreef hij tientallen samenspraken en enkele historische romans, zoals De paardekoper van Helpman (1894) en Frans Schreur van Loppersum (1895).

Hin richt hij in 1893 het weekblad De Keuvelaar op, welk blad tot 1924 heeft bestaan, dat hij zelf grotendeels volschreef. In dit blad streed hij voor de sociale positie van de boerenarbeider in zijn streek en leerde hij de gewone, christelijke man iets over de landspolitiek. Naast voor De Keuvelaar schreef hij o.a. voor Losse Bladen en Christelijke Volkslectuur.

In 1902 verhuisde hij naar Groningen en richtte zich op de journalistiek.

In Groningen was hij van 1909-1911 actief lid van de gemeenteraad voor de ARP.

Familie
Jan Keuning en zijn vrouw Elisabeth Wormser kregen zes zonen en een dochter. De twee oudste zonen overleden op jonge leeftijd. Zoon Willem Keuning is vooral bekend geworden als dichter, onder het pseudoniem Willem de Mérode. Zoon Pieter Keuning werd onderwijzer, schrijver en mededirecteur van de uitgeversmaatschappij Bosch & Keuning.

Bronnen:
• http://wikipekela.org/index.php/Jan_Keuning

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.