kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 25-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Hendrik Eekhout

Nederlands dichter en prozaschrijver (Sluis 1900 - Amsterdam 1978). Behoorde als protestants-christelijk schrijver met zijn vroege poëzie tot de kring van Opwaartsche Wegen, maar hij werkte ook mee aan De Vrije Bladen. Eekhout debuteerde met de bundel Louteringen (1927). Dreef in de jaren dertig steeds meer in de richting van het nationaal-socialisme.

Zijn dichtbundels Magie der Aarde (1938) en Solaas (1940) worden door dr. J. van Ham, het latere hoofd van de Afdeeling Boekwezen van het nationaalsocialistische Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, de hemel in geprezen in het tijdschrift De Schouw.

In 1939 wordt hij lid van de NSB, maar geeft pas na mei 1940 blijk van zijn nationaalsocialistische overtuiging.Hij schreef in die tijd vooral 'volks' proza, waarin een zwakke afschaduwing van 'Blut und Boden'-theorieën een rol speelt. Daarbij richtte hij zich als Zeeuws-Vvlaming vooral op de Vlaamse gebieden, getuige de roman Leven en daden van Pastoor Poncke van Damme in Vlaanderen (1941) en zijn bewerking van De waarachtige historie van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen (1940).
Roel Houwink stelde in 1941 een bloemlezing uit Eekhouts poëzie samen onder de titel De betooverde pelgrim. In de oorlog werd hem de Meesterprijs 1941 voor zijn proza toegekend. Intussen werd hij beschuldigd van plagiaat en raakte in een felle polemiek verwikkeld met G.H. 's-Gravesande.

Na de oorlog trachtte hij zich te rehabiliteren in het autobiografische Vlucht naar de vijand (1954), waarvoor Anton van Duinkerken een inleiding schreef en waarmee hij de jarenlange stilte rond zijn persoon verbrak. Eekhout schreef daarna een groot aantal romans, ook voor de jeugd, zoals De duivelstoren (1962) en Het dorp bij de hemel (1967).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.