kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Frederik Beins

Jan Frederik Beins, (Groningen 1794 - Groningen 1874) Verdienstelijk onderwijzer, die werkte in Hijkersmilde, Erm en Zuidlaren, in 1815 de tweede rang behaalde en daarna hoofd werd in Hoogezand (1817-1863, eerst provisioneel, in 1842 vast na het overlijden van zijn voorganger Evert Veenhoven). Beins was schrijver van talrijke schoolboekjes.

Publicaties: Vader- en moederlessen; een leesboek voor kinderen (1820), Gezangboek ten dienste der lagere scholen (1823), Hulpmiddel voor de jeugd, om hare gedachten behoorlijk op het papier te leeren brengen (1824), De vrager, voor de verstgevorderde schooljeugd (1827) en Werkdadige rekenkunde voor de jeugd (1828).

De schoolopziener Van Swinderen was met het onderwijs van Beins zeer ingenomen, maar de arts Eekma uit Hoogezand niet. Eekma vond dat zijn kinderen te weinig vorderingen maakten en wilde Brassinga van Foxhol als huisonderwijzer. Dat werd door Van Swinderen verboden, nadat Beins bij de schoolopziener had geklaagd (1827).

Op voorstel van Beins werd in 1826 een gedenknaald voor graaf Adolf te Heiligerlee opgericht.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.