kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 15-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Fabricius

Nederlands toneelschrijver (Assen 1871 - Wimborne, Dorset, 1964 Engeland). Vader van de schrijver Johan Fabricius. Hoofdredacteur van het Soerabaiaasch Handelsblad en het Bataviaasch Handelsblad in Nederlands-Indië. In 1938 vestigde hij zich in Engeland. Hoewel Fabricius op latere leeftijd ook enkele romans en drie delen memoires heeft gepubliceerd, ligt zijn betekenis in zijn toneelwerk.

Zijn eerste toneelstuk, Met den handschoen getrouwd (1907), schreef hij op aandringen van de toneelspeler Frits Bouwmeester. Het is een realistisch stuk over een jonge, idealistische vrouw die met de handschoen getrouwd is en zo in het rauwe, Indische plantersleven terechtkomt.

Zijn technische vaardigheid en zijn handigheid in het schrijven van een dialoog, maken zijn stukken goed speelbaar. Terwijl in die tijd het realisme in het toneel de boventoon voerde ( Heijermans, Hauptmann), zijn de stukken van Fabricius romantisch van aard. Het handelingsverloop is vaak gewild. Er wordt doorgaans bewust aangestuurd op een aandoenlijke werking, zodat sommige van zijn stukken het predikaat 'melodramatisch' verdienen. Gedreven door een sterk gevoel voor rechtvaardigheid zocht hij zijn gegevens in de problematiek van milieus die hem vertrouwd waren: het boerenland van Groningen en Drente, de planterswereld van Indië.

Fabricius' werk werd in Nederland en ook in het buitenland met succes opgevoerd.

Tot zijn bekendste werken behoren Eenzaam (1907) en Dolle Hans (1916). Sommige stukken zijn vertaald in het Frans, Duits, Engels, Noors, Deens, Fries en Gronings.

Herinneringen aan zijn jeugd zijn opgetekend in Jeugdherinneringen van een Asser jongen (1946). Over zijn Indische tijd schreef hij herinneringen in Tempo Doeloe. Uit de goeie ouwe tijd (1949).


Websites en bronnen:
• www.dbnl.org

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.