kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Buiskool

Jan Buiskool (Heveskes, 17 januari 1875 - Delfzijl, 10 februari 1937) was een Nederlands predikant, burgemeester en rijksinspecteur van de werkverschaffing.

Na bevestiging als predikant in verschillende gemeenten (Anloo 1899, Holwerd, Dronrijp, Ried, Oost-Friesland 1909) werd Buiskool burgemeester in Vlagtwedde (1919). Tijdens deze ambtsperiode zette hij zich in om de werkloosheid in zijn gemeente te bestrijden: zijn werkverschaffingsprojecten hielden veelal ontginning van woeste gronden in.

In 1922 werd Buiskool burgemeester van Delfzijl. Hij breidde hij zijn werkterrein uit; door het ministerie van Binnenlandse Zaken werd hij in 1923 benoemd tot 'Rijksinspecteur der werkverschaffing en steunverlening in Oost-Groningen'.

Vanwege zijn harde en onverzettelijke houding ten opzichte van werklozen en de landbouwbonden werd hij ook wel de “Wreker” of de “Drijver” genoemd. Dat hij niet erg geliefd was onder werklozen blijkt uit het volgende lied, gezongen op de wijs van "Proletariërs aller landen":

Ver van huis, van vrouw en kinderen
Op Westerwolds grondgebied
Moet de werkman zwoegen, slaven
Daar zingt hij zijn wrekend lied.

Onder de knoet van Dominee Buiskool
En de vloek van Beerenbrouck
En de hele kapitale bende
Daar zucht hij zijn gruwelvloek.

- De Hel van Jipsinghuizen van Cees Stolk

Als Rijksinspecteur kreeg Buiskool een jaar later de gehele provincie Groningen als werkgebied. Als Rijksinspecteur was Buiskool verantwoordelijk voor de aanleg en verbetering van wegen, de aanleg van waterschapswerken, kanalen (bijvoorbeeld het kanaal van Groningen naar Stroobos), dijken en landaanwinningswerken. De Carel Coenraadpolder en de Thomas van Seerattpolder kwamen tijdens zijn inspecteurschap tot stand. '

Vanaf 1924 was Buiskool voorzitter van de Ontginningsmaatschappij De Verenigde Groninger Gemeenten.

Na een kortstondige ziekte overleed Buiskool in 1937. Voor zijn begrafenis bestond massale belangstelling. De toeschouwers stonden rijen dik langs de route. Namens de regering werden waarderende woorden over zijn werk gesproken door de toenmalige minister van Sociale Zaken Marcus Slingenberg, die zijn werk typeerde als "zegenrijk voor de arbeidende bevolking".

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.