kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Boer

Jan Boer, (Rottum 1899 - Groningen 1983). Onderwijzer; vanaf 1949 inspecteur van het lager onderwijs in de gemeente Groningen. Een van de bekendste Groninger schrijvers en dichters, door velen ook beschouwd als een van de besten. Zoon van een keuterboer.

Als achttienjarige publiceerde Jan Boer zijn eerste gedicht in Groningen, de voorloper van het Maandblad Groningen. Ook dit maandblad nam in de jaren '20 en '30 regelmatig werk van hem op.

In 1929 publiceerde hij zijn bekendste bundel: Nunerkes.

Diverse bundels volgden, waaronder het meermaals herdruk- te Hoes en Hof (1951), Roemte en voart (1954) en Waddenlaand (1956).

Bekend werd zijn verhalenbundel Vonken van het Verleden (1937), een serie berijmde balladen, legenden en volksoverleveringen in het dialect van Hunsingo.

In de jaren '60 publiceerde hij verhalen in het Nieuwsblad van het Noorden, die later werden uitgegeven onder de titels Onner aigen volk (1964) en Hogelandster verhoalen (1968).

Tevens schreef hij enkele blijspelen, onder meer Op roege hörn (1929) en Hoozeveling (1934).

Een ideaal van Jan Boer was de kwaliteitsverhoging van de Groninger literatuur. Hij was tegen de zogenaamde veulschrieverij en was kritisch ten opzichte van veel oudere schrijvers rondom K. ter Laan en het tijdschrift Dörp en Stad. Zijn visie op taal en literatuur beschreef hij in het essay Aanzain en wezen van 'n moudertoal.

Hij was voorzitter van de Grunneger Schrieverskring, die in 1956 werd opgericht. Enkel een selecte groep auteurs kon lid van de Schrieverskring worden. Tevens was hij, samen met Sien Jensema, in 1947 en 1948 redacteur van het Maandblad Groningen.

De illustraties in de publicaties van Jan Boer werden regelmatig verzorgd door kunstenaars die lid waren van De Ploeg, zoals Jan Altink, Johan Dijkstra en Johann Faber. Het door Johann Faber geïllustreerde Waddenlaand was een hoogtepunt in deze samenwerking tussen beeldende kunst en poëzie.

Hij werd onderscheiden met de Hendrik de Vriesprijs van de stad Groningen (1956).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.