kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Beijert

Jan Beijert (Smilde, 17 december 1928 - Delfzijl, 23 november 2007). Sinds 1957 tot zijn pensionering directeur van een woningbouwcorporatie te Delfzijl, onder meer oud-wethouder van die gemeente, lid van het bestuur van het havenschap en voorzitter van de PvdA-fractie van de Groninger Staten (1970-1974).

Aanvankelijk werkzaam als gemeenteaccountant bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1952-1957).

Schrijver van de politieke rubriek 'Statenzaligmakerij' van de “Winschoter Courant/De Noordooster (1974-1979), aansluitend gevolgd door 'Op het scherp van de snede', een algemenere column in het Nieuwsblad van het Noorden, sinds midden jaren '80 een gesproken wekelijks commentaar op Radio Noord, 'Onze man in de Havenstad'. Publiceerde onder meer over Lodewijk van Deyssel en de Nieuwe Gids in Oog in 't Zeil.

Beijert groeide op in een gereformeerd gezin, maar keerde het geloof al snel de rug toe. Hij begon zijn carrière als bouwvakker. Zijn politieke sympathie lag bij de Partij van de Arbeid, maar doordat Drees de politionele acties steunde, verschoof zijn politieke voorkeur een tijdlang naar de CPN, alvorens terug te keren bij de PvdA. Voor deze partij was hij jarenlang wethouder van ruimtelijke ordening in de gemeente Delfzijl.
Hij combineerde deze functie met die van directeur van een woningbouwstichting en bestuurder van het Havenschap Delfzijl. In zijn tijd werd nog fors gebouwd in Delfzijl, omdat men destijds verwachtte dat de Eemshaven veel groter zou worden, en dus veel meer werknemers zou trekken, dan later het geval bleek. Vanwege zijn grote invloed die hij gedurende zestien jaar had op het lokale beleid werd hij in de wandelgangen ook wel de 'onderkoning van Delfzijl' genoemd.

Zijn columns werden gekenmerkt door een kritische houding ten opzichte van zijn partij en een bloemrijk taalgebruik.

Jan Beijert was ook een tijdlang fractieleider van de PvdA in de Provinciale Staten van Groningen. Hij overleed op 78-jarige leeftijd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.