kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jakob Klatter

J. (Jakob) Klatter (Delfzijl 1905 - Amstelveen 1989) was journalist, redacteur (De Standaard, Trouw en
Koers) en publicist. Neerlandicus uit de Groninger school van Overdiep.

Deed van 1933-1935 dialectologisch veldwerk voor deze als onbetaald assistent, onder meer benut voor de Stilistische Grammatica, en waarover hij publiceerde in Onze Taaltuin. Was daarna aan diverse dagbladen verbonden, laatstelijk aan Trouw.

Gaf in 1985 de bundel Amoureuse Liedekens uit, een verzameling van kort na 1600 met daarin vrijwel alle Middelnederlandse liederen bijeengebracht, in 1932 door Klatter zelf toevallig aangetroffen in een restant boeken op een veiling van de bibliotheek van P.H. Meekhoff Doornbosch uit Baflo.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.