kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 09-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jagerswijk, Spitsbergen en Kostverloren

Jagerswijk, Spitsbergen en Kostverloren is een voormalig waterschap van 437 ha in de provincie Groningen.
De naam is ontleend aan de buurtschappen Jagerswijk, Spitsbergen en Kostverloren. Het schap lag tussen Sappemeer, Noord- en Zuidbroek, in de hoek tussen het Winschoterdiep (zuidgrens) en de Noordbroeksterstraat/Noordbroeksterdiep (westgrens).


Grotere kaart weergeven

De noordoostpunt lag bij de noordoostpunt van het gehucht 't Veen, bij de kruising van 't Veen en de huidige Nieuweweg. De noordgrens lag 450 m ten noorden van de weg Spitsbergen en de oostgrens ongeveer 450 m ten westen van de huidige Burgemeester Omtaweg en de Botjesweg.

Het waterschap was verdeeld in drie onderdelen die elk een eigen bestuur hadden. De bemaling gebeurde met behulp van molen en een stoomgemaal, die beide uitsloegen op het Winschoterdiep.

Waterstaatkundig gezien ligt het gebied sinds 2000 binnen dat van het waterschap Hunze en Aa's.

Watermolen Westeind

De watermolen aan het Westeind van het waterschap is gebouwd in 1793 en afgebroken in 1919.
De molen werd vervangen door een elektrisch gemaal, dat na het verleggen van het Winschoterdiep (plm. 1954) buiten werking is gesteld.
Deze molen had een stelling wat voor watermolens een bijzonderheid was. Het was een achtkante bovenkruier met buitenkruiwerk en een rietgedekte bovenbouw op stenen onderstuk. De stelling zat op 15 voet hoogte met roeden van 65 voet, zelfzwichting op beide roeden.
De oude molen heeft circa 130 jaar dienst gedaan en is bijna die gehele lange tijd bediend door de familie Beerta: vader, zoon en kleinzoon zijn elkaar hier opgevolgd. Schuin tegenover deze molen stond aan de overkant van het Winschoterdiep ook een watermolen van 1793.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.