kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 23-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jacob Dirks Huizinga

Jacob Derks Huizinga is geboren op 3 juni 1809 te Norden en overlijdt op 12 augustus 1894 te Groningen. Jacob is doopsgezind predikant te Knollendam vanaf 1832, Den Horn 1835, Den Burg 1844-1879. Jacob is de schrijver van de geslachtsregisters van de families Meihuizen, Huizinga en Koolman, met welke hij via zijn ouders en zijn vrouw Aaltje Samuëls Meihuizen verwant was.

Vanaf 9 oktober 1826 studeerde hij theologie te Amsterdam. Hij volgde zijn vader met deze beroepskeuze, die was in die tijd leraar der doopsgezinden te Westzaan. In 1832 was hij kandidaat-dominee. In 1834 ging hij van Knollendam (Noord-Holland) naar Den Horn (Groningen), waar hij zijn intrededienst hield op 12 juli 1834. Op 24-3-1844 nam hij afscheid van den Horn en vertrok naar Den Burg (Texel). Zijn laatste standplaats was Groningen, waar hij overleed op 12-8-1894.

Zijn ouders waren Dirk (Jacobs) Huizinga en Trijntje (Jurjens) Coolman. Op 21 Aug. 1838 is hij getrouwd met Aaltje (Samuels) Meihuizen, van Hoogezand (overl. 1851). Dirk Huizinga is hun zoon.

Het huisgezin van zijn ouders bestond uit de ouders en de kinderen Trijntje, Abeltje, Jakob, Mentje, Juriaan en Grietje. De familie kwam oorspronkelijk uit Groningen, maar woonde vanaf ongeveer 1815 in Westzaan. De Huizinga's onderhielden nauwe banden met de familie in Groningen, zo sterk zelfs, dat Huizinga daarheen ging om een bruid te zoeken.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.