kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 29-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jacob Baart de la Faille

Jacob Baart de la Faille ('s-Gravenhage 1757 - Groningen 1823) Wis- en natuurkundige. Op zestienjarige leeftijd promoveerde hij in de wijsbegeerte.

Hij studeerde in Utrecht en Parijs en doceerde sedert 1790 als hoogleraar in Groningen wis-, natuur- en sterrenkunde. Sedert 1812 was hij hoogleraar aan de filosofische faculteit. Al zijn vakken doceerde hij in een voortreffelijk Latijn. Hij was een van de eersten die natuurkunde onderwees op experimentele wijze. In 1817 werd zijn kabinet van fysische instrumenten door de Groninger academie aangekocht. Hij enthousiasmeerde vrouwen voor natuurkundig onderzoek zodat de 'eenige dames' die bij hem een natuurkundig college volgden hoogstwaarschijnlijk de eerste vrouwen waren die de Groninger hogeschool bezochten.

Jacob Baart de la Faille Il

Jacob Baart de la Faille Il (Groningen 1795 - Groningen 1867) Medicus. Zoon van Jacob Baart de la Faille. Op zeventienjarige leeftijd promoveerde hij in de wijsbegeerte.
Daarna studeerde hij medicijnen, met name bij E.J. Thomassen à Thuessink. In 1817 promoveerde hij voor de tweede keer in de medicijnen en nog in hetzelfde jaar een derde keer op de vroedkunde.
Hij had als praktiserend geneesheer en verloskundige in Groningen een grote roep als wonderdokter.

Hij maakte zich in de warme zomer van 1826 verdienstelijk als armendokter bij de bestrijding van de 'Groninger volksziekte', zoals de malariakoorts genoemd werd die toen heerste en bij de cholera-epidemieën in 1847-1848 en 1854-1855.

Sedert 1832 was hij hoogleraar in de genees- en verloskunde, maar hij was meer practicus dan wetenschapsbeoefenaar, door zijn verouderde dictaten wekte hij in de loop van de tijd wrevel bij zijn studenten.

Als erkend numismaat en bibliofiel kreeg hij de zorg voor het academisch oudheidkundig kabinet, de voorloper van het Universiteitsmuseum. Hij was medeoprichter van Vindicat.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.