kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 07-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

jaarvuur

Jaarvuren zijn vuren gebrand op met bepaalde data verbonden feestelijkheden; in Groningen werden (worden) vooral begin mei, op Sint Jan, Sint Maarten en met Pasen vuren gestookt. De eerste drie waren voor of in het begin van de 19de eeuw al (grotendeels) door de overheid uitgeroeid (in Grijpskerk kon het meivuur zich nog tot het einde van die eeuw handhaven), het typisch Nedersaksische paasvuur is een levende, zich zelfs nog uitbreidende traditie gebleven, met name langs de zuidrand van de provincie.

Deze vuren variëren van vuurtjes waar de jongelui over heen konden springen (vroeger in Westerwolde) tot de huidige reusachtige door de jeugd opgeworpen paasbulten. Tot het eind van de 18de eeuw brandde men ook nog vreugdevuren op de 28ste augustus, ter herinnering aan het opbreken van het beleg van Groningen in 1672.

meivuur

o. (...meivuren), vreugdevuur in het open veld bij de terugkeer der Lente.
Ook het meivuur of de meibrand is een gebruik, vooral op Texel en Terschelling, waar de jeugd op 30 april of 1 mei in de polder en op wegbermen (vroeger op speciale duintoppen) vuren stookt waarvoor weken van te voren brandstof wordt verzameld. Bebossing na 1900 heeft de verplaatsing van het meivuur veroorzaakt. Dat het meivuur voorheen op duintoppen werd gestookt, bewijzen namen als Meibrandsdune (op meer dan één plaats).

Lit: Teenstra, Kinderwereld, 205, 212: J.J. Voskuil en A.J. Dekker, 'De jaarvuren in Nederland omstreeks 1938', Volkskunde 71 (1970) 204-210.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.