kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 02-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Izak Jozefs Cohen

De eerste rabbijn van de Joodse Gemeente Groningen was de bankier Izaak Jozef Cohen (Jitschak Itsik Kats). Hij was circa 1702 te Hamburg geboren en overleed op 13 december 1788 te Groningen. Vanaf ongeveer 1735 tot zijn dood in 1788 vervulde hij de functie van rabbijn.

Zijn vader, Jozef Philippus Cohen, was parnas van de joodse gemeente in Hamburg. Izak Jozefs Cohen huwde in 1733 te Amsterdam met Bela Mozes Goldsmid, een dochter van Mozes Goldsmid, de founding father van de Joodse Gemeente Groningen. I.J. Cohen was door zijn schoonvader belast met de dagelijkse leiding van de bank van lening. Door malversaties beschadigde hij de goede naam van het huis Goldsmid en dientengevolge moest hij de leiding van de leenbank afstaan.

De hernieuwde verpachting van de Bank van Lening in 1731 is een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de Joodse gemeenschap van Groningen. Mozes Goldsmid uit Amsterdam werd pachter. Hij bedong tevens het recht op vrije godsdienstuitoefening. Zijn zaken ter plaatse liet hij aan zijn zoons en schoonzoons over, waaronder een voorvader van de beroemde schilder Jozef Israƫls.
In het spoor van de zaakwaarnemers van Mozes Goldsmid vestigden zich meer Joden in de stad. In 1744 telde de stad al zo'n 90 Joden.

Mozes Goldsmid had in zijn testament niets dan boze woorden over voor het gedrag van zijn schoonzoon. Toch werd Cohen in 1754 officieel aangesteld tot rabbijn van de Joodse Gemeente Groningen. Er zijn echter aanwijzingen dat hij al sinds 1735 als zodanig functioneerde. Daarnaast was hij besnijder en maakte gedurende langere tijd deel uit van het college van bestuur van de Joodse Gemeente.
Eerste vermelding: 1731; laatste vermelding: 1788; functie: diaken, 1744; bestuurder, 1757; administrator, 1765, 1768; bestierder, 1767-1775;

In 1773 droeg Cohen onder andere zijn bibliotheek (bestaande uit 730 banden) over aan zijn zwager. Hij moet dus wel een belezen man zijn geweest.

Hoewel ze er geweest kunnen zijn, zijn er geen gedrukte of geschreven werken van de hand van Cohen bekend.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.