kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Izaak Hendrik Gosses

Izaak Hendrik Gosses (Dokkum 1873 - Groningen 1940) was een historicus en professor in Groningen. Schreef samen met N. Japikse: Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland. Autoriteit in economische en middeleeuwse geschiedenis. Zijn studies betreffen het vestigingsgebied der Friezen van Zwin tot Weser.

In 1893 startte Gosses een studie in de Nederlandse letteren aan de Rijksuniversiteit Leiden, onder de elkaar opvolgende hoogleraren Robert Fruin en P.J. Blok. Na zijn studie was hij leraar aan diverse scholen. In 1903 promoveerde hij cum laude bij P.J. Blok op een proefschrift met de titel 'Stadsbezit in grond en water gedurende de Middeleeuwen. Een historisch-economische beschouwing'. Twaalf jaar later volgde hij Johan Huizinga op als hoogleraar in de algemene en vaderlandse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij zou die positie bekleden tot 1939, toen jhr. dr. Pieter Jan van Winter hem opvolgde.

Gosses werd in 1922 benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Gosses' voornaamste onderzoekingen golden de Friese inslag in de Nederlandse middeleeuwse gewesten met als sluitstuk een werk over de rechtsinstellingen van Friesland in engere zin. Aan dit laatste is hij, die na 1936 nauwelijks nog tot werk in staat was, niet toegekomen.
Wel publiceerde hij, op zoek naar het oude vestigingsgebied der Friezen, baanbrekend werk over de rechtsinstellingen van Zeeland, van Holland (1926) en van Drente (1941). Zijn 'De rechterlijke organisatie van Zeeland in de middeleeuwen' (Groningen 1971) dwingt respect af door de brede, oorspronkelijke aanpak van het weerbarstige materiaal, door de verbinding die hij legt met de instellingen van middeleeuws Vlaanderen en door zijn eigenwillig hanteren van de Nederlandse taal.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.