kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-07-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Israëlitische gemeente

Een joodse gemeente of kehilla is een lokale groep joden die zich rond een synagoge heeft georganiseerd.
Aan een joodse gemeente is een rabbijn verbonden. De bestuurders van de gemeente, zoals de voorzitter en penningmeester, worden wel parnas genoemd.

Israëlietische gemeente in Noordbroek en Zuidbroek.


In 1815 woonden er 10 Israëlieten te Noordbroek en 9 te Zuidbroek, in 1870 50 en 4, in 1910 nog 35 en 18. Tegen 1883 kregen zij behoefte aan een synagoge. Die hebben zij in dat jaar laten bouwen achter het huis Uiterburen 54. Maar in 1913 was de belangstelling hiervoor zo klein geworden, dat in het jaarboek 1913 van de Centrale Organisatie voor de religieuze en morele verheffing der Joden in Nederland geschreven werd: 'Kerkbestuur niet in voldoende staat'. Na 1934 is er geen godsdienstoefening meer in gehouden. Het gebouw werd afgebroken. De Isra
elitische begraafplaats aan de Botjesweg is nog steeds intact. Het somber slot is geweest dat de laatste Joden, allen flinke medeburgers, tijdens de Duitse bezetting zijn weggevoerd, eerst naar Westerbork in Drente en toen naar de gaskamers van de concentratiekampen.Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.