kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

ILC

(Voormalige?) Vereniging van coöperaties. Heeft als doel het geven van voorlichting en informatie over de landbouwcoöperatie in het algemeen en over de activiteiten van de gewestelijke in het bijzonder, dit ter versterking en uitbouw daarvan en het bevorderen van de goede betrekkingen en een goede samenwerking tussen de deelnemende organisaties.

Er worden o.m. cursussen en bijeenkomsten georganiseerd, om aan deze doelstellingen inhoud te geven.

In 1973 werden gebouwen en park van de Stichting Landbouw- en Coöperatiecentrum Oranjewoud tegen boekwaarde verkocht aan de Friesland Bank; tevens werd bij die transactie een bruikleenovereenkomst gesloten.

Orgaan van het ILC is Bolwerk.
In 1946 is het ILC in Friesland opgericht, in 1952 in Groningen en in 1957 in Drenthe. In 1967 fuseerden de ILC's van Groningen en Drenthe en in 1994 volgde een fusie met ILC Friesland tot ILC Noord-Nederland, gevestigd te Groningen. Lid daarvan zijn de coöperaties, de standsorganisatie NLTO, de plattelandsvrouwen- en plattelandsjongerenorganisaties.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.