kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 25-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ietje Kooistra

Ietje (Ytsje) Kooistra (Drachten 1861 - Apeldoorn 1923) was een invloedrijke pedagoge door haar publicaties en haar positie als directrice van de Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen in Apeldoorn. Ze was één van de oprichtsters van Vereeniging 'De Vrouwenbond' Groningen.

Als schippersdochter groeide ze op in een arm gezin dat een beroep moest doen op diakonie van de hervormde gemeente. Door bemoeienis van de dominee kon ze doorleren. Ze werkte daarna als onderwijzeres in Arnhem, Breda en aan de leerschool van de Rijkskweekschool in Middelburg.

Na avondstudie werd ze benoemd als lerares wiskunde en handwerken aan de gemeentelijke kweekschool in Groningen. Per 1 april 1889 werd zij directrice.

Ietje Kooistra zette zich vooral in voor goed gymnastiekonderwijs, ook voor meisjes, de aanschouwelijke methode Frans en democratische verhoudingen tussen hoofd en leerkrachten. Om meisjes meer kansen te geven om door te leren werkte zij in 1894 mee aan de oprichting van de Groningse vereniging De Vrouwenbond. Ook landelijk zette zij zich in voor de emancipatie van vrouwen.

In 1894 verscheen haar handleiding voor onderwijzers en ouders Zedelijke opvoeding. Het gaf een realistisch beeld van de opvoeding. De positie van meisjes kreeg hierin extra aandacht. In 1896 werd zij directrice en leerkracht Pedagogiek aan de kweekschool in Apeldoorn. Ietje Kooistra publiceerde het reform-pedagogische tijdschrift van Jan Ligthart School en Leven. Als een van de eersten in Nederland sneed ze het thema Puberteit aan.


In 1914 ging haar gezondheid snel achteruit en ze eindigde in een wagentje. In Apeldoorn werd een straat naar haar vernoemd. Ietje Kooistra bleef ongehuwd.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.