kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

IBG

IBG, in 2010 opgegaan in DUO, een agentschap van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, was verantwoordelijk was voor het toekennen van studiefinanciering en tegemoetkoming in studiekosten, voor het innen van lesgeld en van studieschulden, alsmede voor de centrale aanmelding en plaatsing van studenten in het hoger onderwijs.

Verder hield de IBG zich bezig met internationale diplomawaardering en vervult het een logistieke rol bij het organiseren van examens. In 1999 werkten er ongeveer 1.200 mensen. Als voorlopers gelden de afdeling Tegemoetkoming Studiekosten in 1969 en de afdeling Rijksstudietoelagen in 1970, die binnen het kader van de spreiding van rijksdiensten als onderdelen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen naar Groningen kwamen. Al werden beide afdelingen in 1972 samengevoegd, pas in 1982 leidde dit tot de directie Studiefinanciering.

DUO

DUO is op 1 januari 2010 ontstaan door een fusie van de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) en CFI (Centrale Financiƫn Instellingen). De Dienst Uitvoering Onderwijs voert verschillende onderwijswetten- en regelingen uit. Daarnaast ondersteunt DUO in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gemeenten bij het uitvoeren van de Wet inburgering.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.