kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hunsingo

Hunsingo ook Hunzingo (Gronings: Hunzego of Hunzengo) is een streek in Groningen, gelegen tussen het Reitdiep (voorheen Hunze) en het Maarvliet. Hunsingo was een van de drie Ommelanden. Het grenst in het noorden aan de Waddenzee, in het oosten aan Fivelingo, in het westen aan het Westerkwartier en Friesland en in het zuiden aan het Gorecht. De zuidelijkste gemeente is Bedum. De streek komt overeen met het gebied van de huidige gemeente Het Hogeland plus dat van de voormalige gemeente Middelstum. De naam betekent streek (go of gouw) van de Hunze.


Grotere kaart weergeven

Oorspronkelijk volgde de Hunze, nu het Reitdiep, een andere loop, en verdeelde de rivier Hunsingo in twee delen om bij het huidige Pieterburen in de Waddenzee uit te monden.

Oorspronkelijk een Friese gouw, waar het Fries tot de 15de eeuw voertaal was. Het gebied omvatte De Marne, 't Halfambt, het Oosterambt, Upgo (Ubbega) en Innersdijk, en - oorspronkelijk - ook Middagsterland, dat later tot het Westerkwartier werd gerekend.

Schimpnaam van Hunsingo: Anderkantdaip (Anderkantdiep), aan de overzijde van het Reitdiep; Poepen waren de Hunsingoƫrs volgens de bewoners van het Westerkwartier.

Hunsingo was het eerste lid van de Ommelander Unie. De belangrijkste plaats was Winsum waar de Ommelanden een korte tijd hun eigen vergaderingen hielden. Het gebied komt grotendeels overeen met het Hoogeland, dat overigens meer een geografische aanduiding is, terwijl Hunsingo een bestuurlijke eenheid was.

De drie waddeneilandjes Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduintjes behoren tot dit gebied.

Hunsingo wordt reeds 996 als graafschap genoemd. Hunsingo en Eivelgo werden door de Duitse keizer 1057 aan bisschop Adalbert van Bremen geschonken. Markgraaf Egbert I slaagde 1066 erin deze beide gebieden uit het leenverband met Bremen los te maken. Nadat het grafelijk gezag was weggevallen, verzetten Hunsingo en Fivelgo zich in de verdere Middeleeuwen tegen de heerschappij van de stad Groningen. Met het Westerkwartier en Fivelgo was Hunsingo sedert 1594 een van de kwartieren der Ommelanden in de Groninger Staten van 'Stad en Lande'.

In de 17de en 18de eeuw een der drie kwartieren van de Ommelanden, van 1659-1749 verdeeld in de onderkwartieren Marnsteradeel, Halfambtsteradeel en Oosterambtsteradeel, die echter niet met de historische landschappen van die naam samenvielen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.