kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 22-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Huizinga

Wijdvertakt geslacht van doopsgezinde origine, teruggaand op het echtpaar Derk Pieters en Katrine Tomas, dat in het midden van de 16de eeuw op de Melkemaheerd te Huizinge woonde. De familie bestond vooral uit boeren, maar ook vermaners-predikanten en hoogleraren. Door de sterke binnentrouw tellen de meeste doopsgezinde geslachten in Groningerland en Oost-Friesland genoemd echtpaar onder hun voorzaten.

Historie Plaats Melkema
Sinds het midden van de 16e eeuw tot en met 1970 is Melkema aantoonbaar een boerderij geweest. Vanaf 1555 tot 1974 heeft de doopsgezinde familie Huizinga hier meer dan 400 jaar gewoond. Plaats Melkema is niet zomaar een 'oude' boerderij. Al in 1323 wordt voor het eerst de naam Melkema genoemd in een oorkonde. Niet veel later wordt er zelfs geschreven over Huis Melkema. Vermoedelijk was Melkema in deze vroege periode een adellijk steenhuis.

In 1970 verloor de boerderij zijn functie in de agrarische sector, waardoor het verval van de boerenplaats langzaam maar zeker begint. In 1978 heeft de toenmalige eigenaar de boerderij laten verbouwen tot een horecagelegenheid met woonhuis. De laatste grote verbouwing was in 1999. Toen werd in de beide schuren een zaal met voorzieningen gebouwd. Door aardbevingsschade kon de veiligheid niet langer gegarandeerd worden. Daarom werden de deuren van Plaats Melkema in 2015 gesloten voor gasten. De bekende historische horecaboerderij is destijds gekocht door de NAM en zij hebben het in 2017 overgedragen aan Het Groninger Landschap.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.