kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hortus Henricus Munting

De Hortus van de Rijksuniversiteit Groningen werd in 1642 opgericht door de apotheker Henricus Munting. Achter zijn huis aan de Grote Rozenstraat had hij al sinds 1626 een tuin aangelegd met vele gewassen. De tuin werd in de loop der eeuwen steeds verder uitgebreid. Toen deze te klein werd, kocht de universiteit in 1917 landgoed De Wolf in Haren.

Muntings zoon en kleinzoon volgden hem op als hoogleraar in de kruidkunde, zodat de tuin in familiebezit bleef. Het gewestelijk bestuur nam daarna de onderhoudskosten van de tuin voor zijn rekening en kocht de tuin in 1691 aan. In de eerste helft van de 19de eeuw werd de hortus diverse keren vergroot door aankoop van belendende percelen. Sinds 1814 was er ook het Laboratorium Chemicum gevestigd. In 1880 werd er een groot farmaceutisch laboratorium bijgebouwd, omstreeks 1910 een oranjerie. Aan de zijde van de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat bevond zich toen de woning van de hoogleraar/directeur.

Geldgebrek en oorlogsomstandigheden remden de ontwikkelingen, maar na 1945 werden in hoog tempo bestaande plannen voor een nieuwe Hortus Botanicus gerealiseerd. In 1966 verhuisde De Hortus naar Haren. In 1986 was de universiteit door bezuinigingen genoodzaakt de Hortus af te stoten en kwam deze in handen van de daartoe opgerichte Stichting Behoud Groene Hortus.

Websites en bronnen:
• www.hortusharen.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.