kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hornhuisterpolder

Of Zesboerenpolder, ingedijkt 1806; groot 131 ha. Polder tussen Hornhuizen en het Groninger Wad.


Grotere kaart weergeven

De Lauwerzeemolenpolder, een voormalig waterschap (molenpolder) was gelegen ten noordwesten van Ulrum. Het schap is ontstaan door de samenvoeging van de Torringa's polder (bedijkt in 1837/38), de Vierhuisterpolder (bedijkt in gedeelten in het begin van de 18e eeuw, in 1770 en in 1807), de Hornhuisterpolder (bedijkt in 1806) en de Westpolder (bedijkt in 1875). Van dit laatste schap nam het alleen de afwateringstaak over.

Tussen 1801 en 1837 onderging de noordelijke kustlijn van de Marne grote veranderingen. Er vonden diverse grootschalige bedijkingen plaats. Het waren particuliere ondernemingen; meestal ging het om een beperkt aantal ingelanden zoals de benaming van de Zesboerenpolder (of Hornhuisterpolder) of de Zevenboerenpolder al aangeeft.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.