kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 15-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hora Siccama

Hora Siccama Siccama (ook: Siccama, Rengers Hora Siccama en Hora Siccama van de Harkstede) is een geslacht waarvan leden sinds 1817 tot de Nederlandse adel behoren. De geslachtsnaam Siccama komt voor het eerst voor 7 april 1366.

Er was toen toenemende onrust en ontevredenheid onder de plattelandsbevolking van Groningen over de "onregtvaardigheid der rigteren". De opgelegde vonnissen werden door het volk naast zich neergelegd, oproer, moord en brandstichting namen hand over hand toe. Om dit onrecht in hun land te keren sloten enige Humsterlandse hoofdelingen in dat jaar een verdrag met de machtige stad Groningen. Hierbij worden onder andere de namen genoemd van Yo en Harco Siccama.

De naam komt voor in de provincies Groningen, Friesland en Oost-Friesland. In de genealogie "De Siccama's", geschreven door mevrouw A.C. Fokkema-Siccama, zijn verbanden aangetoond tussen diverse groepen, die de naam Siccama dragen, maar er bleven ook vele vragen bij gebrek aan archivalia onbeantwoord. Lijnen van de voorouders van jhr. Johan Hora Siccama van de Harkstede verwijzen naar Harco Siccama genoemd in 1366.

De naam Hora is afkomstig Anna Catherina Hora, die in 1737 trouwde met Wiardus Siccama. Hun kinderen noemen zich "Hora Siccama".

De stamreeks begint met Harco Siccama die in 1457 woonde op Siccamahuis bij Niehove en in 1482 op Siccamastate bij Augustinusga.

Een van zijn nazaten was Wiardus Siccama, heer van Klinckema (1713-1797), die getrouwd was met Anna Catharina Hora (1718-1738). Hun zoon was Johan Hora Siccama, heer van Klinkema en Ennemaborgh (1738-1812). Hij was de stamvader van de tak Hora Siccama.

De oudste zoon van Johan Hora Siccama was Willem Hora Siccama (1763-1844). Diens oudste zoon was Johan Hora Siccama van de Harkstede, heer van de Harkstede, Siddeburen en Oostwolde (1787-1880). Hij was de stamvader van de tak Hora Siccama van de Harkstede.

Een andere zoon van Johan Hora Siccama was Wiardus Hora Siccama, heer van Farmsum, ten Post en Oosterbroek (1775-1849), die getrouwd was met Odilia Amelia Rengers, vrouwe van Farnsum, ten Post en Oosterbroek (1779-1805). Het echtpaar had twee zoons, die de naam Rengers aan hun geslachtsnaam toevoegden. Zij waren de stamvaders van de takken Rengers Hora Siccama.

Bij Koninklijk Besluit van 27 december 1817 werden twee zoons van Johan Hora Siccama verheven in de Nederlandse adel. Op 16 december 1876 werden nog vijf leden van het geslacht verheven.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.