kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hoornse Meer

Het Hoornsemeer is een recreatiemeer (125 ha) ten zuiden van de stad Groningen. Het meer ligt op ca. 5 km afstand van het centrum van de stad. Het meer is ontstaan door het wegzuigen van de zandlaag die onder een veenpakket ligt. Het gewonnen zand werd gebruikt voor de aanleg van de A7 en voor de aanleg van de wijk Corpus den Hoorn-Zuid tussen 1973 en 1981. Het Hoornsemeer is eigenlijk een uitbreiding van het reeds bestaande Paterswoldsemeer.


Grotere kaart weergeven

De naam van het meer wordt soms aan elkaar (Hoornsemeer) en soms los geschreven (Hoornse Meer); beide spellingen zijn juist.

Het meer grenst aan de nieuwe stadswijk Hoornse Meer, door een dam gescheiden van de ten westen ervan gelegen recreatieplas Hoornse Plas. Het is gescheiden van het Paterswoldsemeer door een deel van de oude oevers en door aangelegde eilanden, zoals de Zweerden, de Fokken en het Slakkeneiland.

Voor de aanleg van het nieuwe meer is twee miljoen m3 veen weggebaggerd en in depot gespoten. Het zand eronder is gebruikt voor de aanleg van het gedeelte Groningen-Drachten van de rijksweg A7. Daarna is het veen teruggespoten in het nieuwe meer en met een laag zand bedekt; zo ontstond een zgn. fineerbodem.

Het Hoornse Meer wordt evenals het Paterswoldsemeer vooral voor de zeilsport gebruikt; daarnaast is er accommodatie t.b.v. waterskiƫrs. De scheiding tussen beide meren wordt aan de oostkant gemarkeerd door de watermolen De Helper.

In 1981 werd het laatste stuk grond dat het Hoornsemeer van het Paterswoldsemeer scheidde afgegraven. In het jaar daarna werd het meer officieel geopend als een recreatiemeer. Het meer wordt beheerd door het Meerschap Paterswolde en qua peilbeheer door waterschap Noorderzijlvest. Het peil is -,93 m t.o.v. NAP.

Het openbaar toegankelijk maken van de oevers van het nieuwe meer (Hoornse- en Paterswoldsemeer) kreeg aanvankelijk heftig protest van de verblijfsrecreanten. Zij maakten zich zorgen over de massarecreanten die geluidsoverlast en vervuiling zouden meebrengen en een aantasting zouden vormen voor hun privacy en rust. Na uitgebreid overleg kregen zij uiteindelijk andere kavels aangeboden.

In de zomer is het Hoornsemeer geliefd bij de stadjers en andere recreanten uit de omgeving. In de herfst en de winter is het meer de verblijfplaats van verschillende trekvogels en eenden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.